STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.

Společnost Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. vznikla roku 1996 a od této doby nepřetržitě působí v oblasti dopravního stavitelství, kde se zabývá komplexním dodáním prací včetně materiálů.

Naše společnost si vydobyla nadstandartní postavení na trhu v České republice, a to díky technickému zázemí a používáním kvalitních a dlouhodobě prověřených materiálů, výrobků a v neposlední řadě i profesionálním přístupem odborných pracovníků. Používané materiály splňují veškeré požadované parametry a normy.

Pro všechna uvedená odvětví má společnost Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. zavedený a dlouhodobě udržovaný systém řízení jakosti ISO 9001, environmentální systém ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001.

Naše služby

  • Zimní údržba vozovek
  • Letní údržba vozovek
  • Stavební práce
  • Dopravní značení
  • Ocelová svodidla
Zobrazit více